Chapter 16 » 16.59

Recording of marriages

Quaker certificate of marriage

Tystysgrif priodas

Gan i [enw llawn a chyfeiriad neu riaint]* a [enw llawn a chyfeiriad neu riaint]* fynegi eu bwriad i gymryd y naill a’r llall mewn priodas a chan i’r bwriad hwnnw gael ei hysbysu’n gyhoeddus fe ganiatawyd y gweithrediadau gan swyddogion cymwys Cyfarfod Rhanbarth . . . . . . . . o Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion.

Hyn sydd i dystio i [enw] a [enw], er dathlu eu priodas, fod yn bresennol mewn cyfarfod addoli cyhoeddus o’r Gymdeithas a benodwyd yn† . . . . . . . . . . .

ar y . . . dydd o’r . . . mis yn y flwyddyn . . . .

Gan gymryd llaw y naill a’r llall,

Datganodd . . . . . . . . . . . [enw]+:

a datganodd . . . . . . . . . . . [enw]+:

Mewn cadarnhad o’r datganiadau hyn maent, yn y cyfarfod hwn, wedi arwyddo’r dystysgrif hon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yr ydym ninnau hefyd, a fu’n bresennol yn ystod y briodas, yn torri ein henwau yma fel tystion ar y dydd, y mis a’r flwyddyn a ysgrifennwyd uchod.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Rhaid i’r cwpwl ddefnyddio’r un disgrifydd.

† Yma dylid rhoi cyfeiriad y tŷ cwrdd neu pa bynnag fan y bo.

+ Naill ai enw llawn neu’r enwau a arferir yn gyffredin.

← 16.58 16.60 →